More Story

Gdzie diabeł tańcuje- śladami tatrzańskich baśni .

Dawniej wierzono, że halny powstaje, kiedy w górach tańczą diabły. Jego nadejście wieszczyło chorobę lub śmierć....